till dig som placerar

Skyddat boende

Järfälla kvinnojours skyddade boende vänder sig till kvinnor, och medföljande barn, som har utsatts för hot och våld i en nära relation och behöver skydd från fortsatt utsatthet. Boendeformen är kollektiv med självhushåll. Boendet är utrustat med skyddsanordningar och bemannat på vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30. I boendet arbetar en verksamhetsansvarig, två kuratorer, en barnsamordnare samt en grupp volontärer.

Insatser för kvinnor

Kvinnor som placeras i det skyddade boendet får en kontaktperson som har det övergripande ansvaret för att kvinnan får det skydd och stöd som hon behöver under placeringstiden. Kontaktpersonen erbjuder:  

 • Stöd- och krissamtal
 • Säkerhets- och skyddssamtal
 • Individuell säkerhetsplanering
 • Hot- och riskbedömning
 • Praktiskt stöd, t.ex. stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser
 • Stöd i föräldrarollen

Insatser för barn

Barn som följer med sin mamma till det skyddade boendet erbjuds:

 • Egen kontaktperson
 • Stöd- och krissamtal (Trappansamtal enligt ök. med socialtjänst)
 • Säkerhets- och skyddssamtal
 • Praktiskt stöd, t.ex. stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser
 • Regelbundna aktiviteter

Utöver detta får placerade kvinnor, och medföljande barn, stöd i vardagen av kvinnojourens anställda och volontärer. Juridisk rådgivning av advokat i kvinnojourens nätverk finns att tillgå vid behov.

Placering

Placering i det skyddade boendet sker på uppdrag av socialtjänsten.

Telefon: 08 580 269 00

E-post: kontakt@jarfallakvinnojour.se

Stäng meny