När du surfar på internet lagrar din webbläsare information om besökta sidor, sökhistorik, nedladdade filer, webbformulärdata, kakor och tillfälliga internetfiler.

Om du delar dator med andra kanske du vill ta bort de spår som du har lämnat efter dig så att det inte syns vilka webbplatser du besökt. Tänk dock på att andra som använder datorn kan se att historiken raderats.
Så här gör du för att dölja ditt besök och för att ta bort kakor (cookies)
Dölj ditt besök (rensa historik)

Så här tar du bort information som sparats i din webbläsare.

Logotyp Internet ExplorerInternet Explorer
Klicka på Säkerhet/Ta bort webbhistorik (alternativt för Windows tryck Ctrl + Shift+Del, för Mac OS tryck ⌘+Del).
Markera alla val och klicka på ”Ta bort”.
Logotyp Mozilla FirefoxFirefox
Klicka på Verktyg/Rensa ut tidigare historik (alternativt för Windows tryck Ctrl + Shift+Del, för Mac OS tryck ⌘+Del).
Här kan du välja att rensa bort efter tidsintervall eller all information. Under Visa detaljer kan du välja vad som ska tas bort. Kryssar du i alla rutor rensas även dina lösenord. Klicka på ”Ta bort”.
Logotyp SafariSafari
Klicka på Historik (alternativt för Windows tryck Ctrl + H, för Mac OS tryck ⌘+H).
Markera allt eller endast det du vill ta bort och tryck Delete.
Logotyp SafariGoogle Chrome
Klicka på Verktyg/Historik (alternativt för Windows tryck Ctrl + H, för Mac OS tryck ⌘+H).
Ta bort all webbinformation.

Hindra webbläsaren från att spara kakor och annan information om sidor du besöker

Under rubrikerna Verktyg/Inställningar och Säkerhet/Sekretess eller liknande i din webbläsare hittar du olika inställningar du kan göra för vilken information som ska sparas eller inte.

Du kan till exempel välja att:

Webbläsaren inte ska spara någon information alls eller valda delar.
Historiken ska raderas varje gång du stänger webbläsaren.
Webbläsaren inte ska acceptera kakor eller endast kakor på webbplatser där du vill behålla dina personliga inställningar, allternativt att du ska bli informerad varje gång webbläsaren vill spara en kaka.

Surfa privat

I flera webbläsare kan du välja att surfa privat. Det innebär att webbläsaren inte sparar någon historik för det aktuella tillfället. Då behöver du inte bekymra dig om historiken. Filer som har hämtats till datorn sparas dock. Tänk på att du måste göra valet surfa privat för varje tillfälle du vill använda webbläsaren.

Internet Explorer
Gör först inställningar: Säkerhet/InPrivate-filtreringsinställningar. Markera Blockera automatiskt och klicka OK.
Därefter för att surfa privat: Välj Säkerhet/InPrivate-surfning
Ctrl+Shift+P (Windows) och ⌘+P (Mac).
Firefox
Verktyg/Starta privat surfning
Ctrl+Shift+P (Windows) och ⌘+P (Mac).
Safari
Inställningar/Privat surfning/OK.
Google Chrome
Inkognitoläge: Ctrl + Skift + N (Windows) och ⌘-Skift-N (Mac) när du vill öppna ett inkognitofönster.
Obs! Om du loggar in på ditt Google-konto när du surfar i inkognitoläge sparas din sökhistorik. För att förhindra detta måste du pausa din historik. Läs om hur du pausar din webbhistorik.

Om kakor

En kaka är en liten textfil som skickas från en webbsida och som sparas av din webbläsare. Informationen används i första hand för att det ska gå snabbare att visa sidan nästa gång du besöker den. Den kan också användas för att samla statistik om användare som underlag för riktad annonsering.
Kakor på jarfallakvinnojour.se

Vi använder inga egna kakor för att lagra information om besökare. Vi är också angelägna om att inte tillåta så kallade tredjepartskakor på webbplatsen. Dela-menyn (Add This) som vi använder på webbplatsen lagrar i normala fall information om användarna genom att skicka tredjepartskakor. Den funktionaliteten har vi spärrat på vår webbplats.

Tyvärr kan vi dock inte säkert garantera att det inte finns eller kommer att finnas andra typer av tredjepartskakor på vår webbplats. Vill du försäkra dig om att det inte sparas kakor i din dator rekommenderar vi därför att du rensar och gör inställningar i din webbläsare enligt instruktionen ovan.

För mer information om kakor se www.pts.se/cookies .

Stäng meny