till dig som behöver hjälp

Känner du dig hotad

Känner du dig hotad, kränkt eller kontrollerad av din partner eller din familj? Behöver du någon att prata med?

Järfälla kvinnojour finns för dig som är, eller har varit utsatt för hot och våld i en nära relation. Hos oss kan du berätta om dina upplevelser och få hjälp att förändra din situation. Vi som jobbar på kvinnojouren har lång erfarenhet av att prata om våld och är vana vid att möta människor i svåra livssituationer. Du kan vara anonym i kontakten med oss.

Öppen stödverksamhet

Järfälla kvinnojour erbjuder stöd via telefon och personligt besök. Stöd erbjuds både enskilt och i grupp.

Stödtelefon

Samtal till stödtelefonen besvaras av kvinnojourens anställda som kan ge dig samtalsstöd, information och rådgivning.
Till stödtelefonen kan även anhöriga och yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete ringa för stöd och konsultation.

Samtalsmottagning

På samtalsmottagningen kan du få enskilda stödsamtal och praktiskt stöd, t.ex. stöd vid myndighetskontakter. Här jobbar en kurator, samt en grupp volontärer. Besök på samtalsmottagningen sker efter tidsbokning. Besöken är kostnadsfria och vi för inga journaler. Tolk bokas vid behov.

Samtalsgrupp

Järfälla kvinnojours samtalsgrupp träffas vid 20 tillfällen och samtalar om våld i nära relation utifrån olika teman. Syftet med gruppen är att du ska få möjlighet att dela erfarenheter med andra kvinnor som har utsatts för partnervåld, samt få ökad kunskap om våldet och dess konsekvenser. Gruppen leds av kvinnojourens kuratorer.

Juridisk rådgivning

Järfälla kvinnojour erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning för kvinnor som är, eller har varit, utsatta för våld i en nära relation. Den juridiska rådgivningen ges av Izla Rhawi, som är volontär på kvinnojouren. Izla är biträdande jurist på Advokatfirman Alnashi. Izla arbetar med migrationsrätt, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) samt brottmål (målsägandebiträde, särskild företrädare för barn).

Kontakta: izla@alnashi.nu

Järfälla kvinnojour samarbetar även med andra advokater och jurister som kan erbjuda juridisk rådgivning och ta uppdrag gällande exempelvis brott i nära relation. Kontakta oss för mer information!


Ring eller mejla oss, vi finns här för dig!
08-580 269 00, kontakt@jarfallakvinnojour.se
Våra telefontider är: måndag-fredag 8.00-16.00.

Stäng meny