om oss

Järfälla kvinnojour

Våra volontärer deltar bland annat på evenemang där vi deltar för att lyfta våra frågor och informera om verksamheten.

Järfälla kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har funnits sedan 1982.

Järfälla kvinnojour har ett dubbelt uppdrag; att tillhandahålla skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn och att bilda opinion och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Järfälla kvinnojour utför det första uppdraget genom att driva ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn, samt en öppen stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor.

Det andra uppdraget utförs i form av opinionsbildning och kunskapsspridning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt om kvinnojourens verksamhet.

I verksamheten arbetar en verksamhetsansvarig, två kuratorer, en barnsamordnare och en grupp volontärer.

Sök stöd hos oss!

Placering i vårt boende (för socialtjänsten)

Stäng meny